MUZEUM NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC

położony jest w zachodniej części województwa małopolskiego w powiecie chrzanowskim.Zajmuje 5 ha malowniczo ukształtowanej powierzchni, na której rozlokowano 25 zabytkowych obiektów budownictwa drewnianego.Wśród nich znajdują się zarówno XIX wieczne budynki mieszkalne i gospodarcze z terenów zamieszkiwanych niegdyś przez Krakowiaków Zachodnich, jak również VII wieczny kościół przeniesiony z Ryczowa oraz drewniany dwór z Drogini z XVIII wieku.
Nad zabudowaniami skansenu górują ruiny średniowiecznego Zamku Lipowiec, który poczatkowo pełnił funkcję strażnicy kontrolującej stary trakt handlowy wiodący z Krakowa na Śląsk. Rola zamku zmieniała się wraz z upływem biegnącego czasu. Początkowo był letnią rezydencją biskupów krakowskich , następnie więzieniem dla duchownych i skazanych za przewinienia względem kościoła.
Zamek okala Rezerwat Przyrody Lipowiec, którego ok. 90% powierzchni całkowitej zajmują drzewostany zdominowane przez buka zwyczajnego. Oprócz bogatej szaty roślinnej na  terenie rezerwatu stwierdzono występowanie wielu gatunków zwierząt, które zostały objęte ochroną jak dzięcioł czarny, siniak, pustułki i jerzyki. W związku z powyższym wzgórze wraz z trwałą ruiną zamku Lipowiec jest objęte ochroną, stanowiąc kompleks kulturowo-krajobrazowy./informator 2016/.

Dwór z DroginiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.