Walne Zebranie 2017
W dniu 7 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie  sprawozdawczo-wyborcze naszego Stowarzyszenia. Zebranie otworzyła p. Bogusia  Zając, a następnie przekazała prowadzenie kol. Teresie Ścisłowicz, która przedstawiła porządek obrad. Sprawozdanie z działalności przedstawiła nam p.Halina Dulemba,  sprawozdanie finansowe odczytała kol. Basia Michalska - nasz skarbnik. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła p.Małgosia Biały.
 Następnie udzielono absolutorium odchodzącemu zarządowi ,podziękowałyśmy za trud i duże poświęcenie na rzecz stowarzyszenia Lud-Art, szczególnie pani Jadzi Grucy, która w tym roku obchodzi 10 lecie "prezesowania". Ponownie ten sam zarząd został wybrany na  kolejną  kadencję. Gratulujemy.
Pani Jadzia Gruca przedstawiła plany działalności na ten rok.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.